Winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft Vaderdag Winactie”, verder te noemen ‘Vaderdag actie’.

2. Deelname
2.1 De Vaderdag actie vindt plaats op de social media kanalen van Royal Delft.
2.2 Deelname aan deze Vaderdag actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft en de deelnemers aan de Vaderdag actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Vaderdag actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De Vaderdag actie loopt van 07 juni 2024 tot en met 10 juni 2024.
3.2 De winnaar wordt op 10 juni 2024 bekend gemaakt via Instagram/Facebook stories.

4. Prijs
4.1 De prijs is een Schiffmacher Royal Blue Tattoo biermok ter waarde van €39,50.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Vaderdag actie.
5.2 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft via marketing@royaldelft.com
5.5 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de nieuwsbrief inschrijving.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.