Winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft Nieuwsbrief Proud Mary”, verder te noemen ‘Proud Mary actie’.

2. Deelname
2.1 De Proud Mary actie vindt plaats op de social media kanalen van Royal Delft.
2.2 Deelname aan deze Proud Mary actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft en de deelnemers aan de Proud Mary actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Proud Mary actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De Proud Mary actie loopt van 31 mei tot en met 11 juni 2023.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 12 juni 2023 bekend gemaakt via een e-mailbericht.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Royal Delft .

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een Proud Mary Wild Flower ter waarde van €84,50 van Royal Delft. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Royal Delft.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Proud Mary actie.
5.2 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft via marketing@royaldelft.com
5.5  Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de nieuwsbrief inschrijving.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.