Winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft Blue Friday Weekend Pre-Access”, verder te noemen ‘BFW actie’.

2. Deelname
2.1 De BFW actie vindt plaats op de social media kanalen van Royal Delft.
2.2 Deelname aan deze BFW actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft en de deelnemers aan de BFW actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de BFW actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De BFW actie loopt van 16 november tot en met 23 november 2023.
3.2 Alle deelnemers ontvangen op 23 november 2023 code voor de pre-access per e-mail.

4. Prijs
4.1 De prijs is pre-access tot de black friday sale van Royal Delft doormiddel van het delen van de kortingscode geldig tijdens het Blue Friday Weekend. Alle deelnemers van de BFW actie ontvangen deze prijs.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze BFW actie.
5.2 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft via marketing@royaldelft.com
5.5 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de nieuwsbrief inschrijving.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.