Disclaimer

Deze website wordt beheerd door bv De Porceleyne Fles. Door u toegang te verschaffen tot deze website van bv De Porceleyne Fles, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
“bv De Porceleyne Fles besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. bv De Porceleyne Fles is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is bv De Porceleyne Fles aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door bv De Porceleyne Fles door u aan bv De Porceleyne Fles middels een website van bv De Porceleyne Fles of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt bv De Porceleyne Fles geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens bv De Porceleyne Fles via deze website. Bv De Porceleyne Fles aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. bv De Porceleyne Fles garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gegevens op deze website van bv De Porceleyne Fles kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door bv De Porceleyne Fles worden gewijzigd.

 

*Levertijd: Artikelen die op voorraad zijn worden binnen 2 werkdagen van ons magazijn verstuurd. Voor handgeschilderde items en maatwerk geldt er een levertijd tussen de 2 en 3 weken.

Foto: Frieda Mellema | Uniquole