Copyrights

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij bv De Porceleyne Fles. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van bv De Porceleyne Fles openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van bv De Porceleyne Fles. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij bv De Porceleyne Fles daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.