Winactie Tegoedbon ter waarde van €50,00

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Tegoedbon ter waarde van €50,00”, verder te noemen ‘Winactie enquête’.

2. Deelname
2.1 De actie vindt plaats via de gegeven kaartjes in de winkels van Royal Delft, op het Instagram account, en de website van Royal Delft.
2.2 Deelname aan deze €50,00 tegoedbon actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft  en de deelnemers aan actie van de €50,00 tegoedbon zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de actie van de €50,00 tegoedbon. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De ‘Tegoedbon €50,00’ actie loopt van 19 april tot uiterlijk 2 mei 2023.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 9 mei 2023 bekend gemaakt via e-mail.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Royal Delft .

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een Tegoedbon ter waarde van €50,00 te besteden in de winkels van Royal Delft of op de Royal Delft webshop. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Royal Delft.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Tegoedbon actie.
5.2 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft via marketing@royaldelft.com
5.5  Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de Instagram pagina, de website of de e-mailprovider.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.