Instagram winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft Instagram 10.000 volgers actie”, verder te noemen ‘Instagram actie’.

2. Deelname
2.1 De Instagram actie vindt plaats op het Instagram account van Royal Delft.
2.2 Deelname aan deze Instagram actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft  en de deelnemers aan de Instagram actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Instagram actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De Instagram actie loopt van 19 juli tot en met 31 juli 2022.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 1 augustus bekend gemaakt via Instagram.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Royal Delft .

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een Blue Transition serviesset bestaande uit 6 verschillende items van Royal Delft, te weten: Bord L, Schaal Ovaal, Kom, Mok, Bord Diep, Bord M. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Royal Delft.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Instagram actie.
5.2 Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft via marketing@royaldelft.com
5.5  Royal Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de Instagram pagina.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.